Om at nærstudere mikroreguleringsprocesser 5 dages kursus i observation, analyse og evaluering af kontakt, trivsel og tilknytning. Kursusholder: Jytte Birk Sørensen   ”At stille skarpt på kontakt, trivsel og tilknytning” Det er både velkendt og veldokumenteret, at forebyggelse betaler sig (Heckmann). Vi kan nu ved hjælp af udvalgte videosekvenser af samspil få detaljerede informationer om barnets/børns trivsel og dominerende tilknytningsmønstre. Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu dokumenterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor skal vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt, trivsel og tilknytning. Det er relativt enkelt, da...

Dansk Marte Meo Center har udviklet en ny lineal, nu med fokus på barnets/borgerens dominerende tilknytningsmønster. Marte Meo metoden er dybt funderet i to-personers-psykologien og i tilknytningsteorien, idet metodens genstandsfelt er det relationelle miljø, som barnet/borgeren agerer i både hjemme og ude. ”Klienten” i metoden er samspillet mellem børn og forældre, lærere og elever, pædagoger og brugere, social og sundhedspersonale og demente, plejefamilier og anbragte børn og unge oma.. Formålet med en Marte Meo indsats er at fremme tryghed og tillid til både sig selv og andre og dermed udvikle et robust selvværd og sunde sociale kompetencer. Mønsterbryderforskningen har massiv...

Dansk Marte Meo Center tilbyder nu brush-up for uddannede terapeuterd. 21., 22. & 23. februar  og 6. & 7. april 2017 i Vodskov. Kursus sted: Dansk Marte Meo Center, 9310 Vodskov (12 min. fra Aalborg) Datoer: 21., 22. & 23. februar  og 6. & 7. april 2017 Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular Telefon: +4561387187 Brush-up i Marte Meo Brush-up vil strække sig over 5 dage fordelt på 2 moduler med 1-2 måneders interval. I den mellemliggende periode vil der være mulighed for at filme i egen praksis og medtage det med henblik på uddybende Marte meo supervision. Brush-up 1. modul = 3 dage fra...

Dansk Marte Meo Center udbyder Marte Meo terapeutuddannelse i Aabenraa med opstart d. 26. & 27. janaur 2017. Uddannelsen koster 25000,00 kr.
  • Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular
  • Telefon: +4561387187

Dansk Marte Meo Center (DMMC) udbyder 2-dages undervisning med omdrejningspunkt i at opnå kompetencer til at anvende Trivselslinealen i den pædagogiske praksis. Den kan anvendes indenfor børne- og unge området samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.    Kursus sted: Dansk Marte Meo Center, 9310 Vodskov (12 min. fra Aalborg) Datoer: 3. & 4. oktober 2016  Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular Telefon: +4561387187   Trivselslinealen Trivselslinealen er baseret på Daniel Sterns teori om udviklingen af socioemotionelle kompetencer, og den kan bruges til at observere og analysere på barnets/brugerens omfang af trivsel og mistrivsel. Trivselslinealen kan betragtes som et inkluderende redskab, hvor der sigtes mod...

Dansk Marte Meo Center tilbyder nu brush-up for uddannede terapeuter efterår 2016 i Vodskov. Kursus sted: Dansk Marte Meo Center, 9310 Vodskov (12 min. fra Aalborg) Datoer: 26. 27. & 28. september 2016 + 7. & 8. november 2016 Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular Telefon: +4561387187   Brush-up i Marte Meo Brush-up vil strække sig over 5 dage fordelt på 2 moduler med 1-2 måneders interval. I den mellemliggende periode vil der være mulighed for at filme i egen praksis og medtage det med henblik på uddybende Marte meo supervision. Brush-up 1. modul = 3 dage fra kl. 9-15.30: Præsentation og erfaringsopsamling Præsentation og uddybning af teorierne bag Marte meo...

Dansk Marte Meo Center udbyder Marte Meo terapeutuddannelse med opstart i september 2016. Uddannelsen koster 25000,00 kr.
  • Kursus sted: Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, Kolding
  • Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular
  • Telefon: +4561387187

Dansk Marte Meo Center udbyder Marte Meo terapeutuddannelse med opstart 4-5. april 2016. Uddannelsen koster 25000,00 kr.
  • Kursus sted: Dansk Marte Meo Center, 9310 Vodskov (12 min. fra Aalborg)
  • Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk
  • Telefon: +4561387187

Dansk Marte Meo Center udbyder Marte Meo terapeutuddannelse med opstart marts 2016. Uddannelsen koster 25000,00 kr. Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk Telefon: +4561387187. [contact-form-7 id="1040" title="test"]   Marte Meo Terapeut uddannelsen Formålet med uddannelsen er at kvalificere den professionelles kompetencer i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt. Marte meo handler om kontakt, og uddannelsen kvalificerer til en specialiseret viden og konkrete færdigheder til at arbejde med kontakt på alle niveauer og indenfor alle målgrupper. Marte Meo betyder ved egen kraft og refererer til det nye spædbarnsparadigme, som med afsæt i forskningsbaseret empiri markant har dokumenteret, at mennesket er født dybt socialt...