Marte Meo brush-up for uddannede terapeuter forår 2016 i Fåborg på Fyn. Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller tlf.: +4561387187.   Brush-up i Marte Meo Brush-up vil strække sig over 5 dage fordelt på 2 moduler med 1-2 måneders interval. I den mellemliggende periode vil der være mulighed for at filme i egen praksis og medtage det med henblik på uddybende Marte meo supervision. Brush-up 1. modul = 3 dage fra kl. 9-15.30: Præsentation og erfaringsopsamling Præsentation og uddybning af teorierne bag Marte meo metoden med fokus på både normal og specialområdet Marte meo som en mønsterbrydningsmetode Marte meo som en mestringsmetode Marte meo metodens metodik i både det forebyggende og...

I starten af 2016 udbyder Dansk Marte Meo Center terapeut uddannelse i weekenden, det foregår i Vodskov. Tilmelding via mail eller telefon.   e-mail: jb@dmmc.dk tlf: +4561387187   Marte Meo Terapeut uddannelsen Formålet med uddannelsen er at kvalificere den professionelles kompetencer i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt. Marte meo handler om kontakt, og uddannelsen kvalificerer til en specialiseret viden og konkrete færdigheder til at arbejde med kontakt på alle niveauer og indenfor alle målgrupper. Marte Meo betyder ved egen kraft og refererer til det nye spædbarnsparadigme, som med afsæt i forskningsbaseret empiri markant har dokumenteret, at mennesket er født...

Marte Meo terapeutuddannelse starter på KUC i Kolding d. 21. & 22. oktober 2015. Tilmelding via hjemmeside eller mail jb@dmmc.dk...

Dansk Marte Meo Center starter ny terapeutuddannelse op i Nordjylland . Marte Meo terapeutuddannelse foregår i Vodskov med start d. 1. & 2. sep 2015. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Få ledige pladser. Ring eller mail for flere informationer! Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jb@dmmc.dk mobil 61387187...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle et lykkebringende nytår; også meget gerne til kloden. Den og vi trænger til mere langsommelig kærlighed og omsorg. Mange tak til de mange skønne samarbejdspartnere i årets løb. Via følgende link kan du læse Dansk Marte Meo Center's nyhedsbrev.  Læs nyhedsbrevet her http://eepurl.com/ba-6tH...

Marte Meo terapeutuddannelse i Vodskov med start d. 19 & 20 marts 2015. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jb@dmmc.dk  mobil 61387187...

Marte Meo – brush-up i Næstved. Marte Meo brush-up er for uddannede Marte Meo terapeuter og består af 5 dage i alt fordelt på 3 og 2 dage. Brush up har fokus på Marte Meo metodens teori og praksis og med afsæt i deltagernes ønsker. Dansk Marte Meo Center er især optaget af teorierne bag Marte Meo, og brush-up giver mulighed for at få et teoretisk indspark i metodens teoretiske positioner. Der vil således gives mulighed for følgende: Introduktion til Trivselslinealen og Daniel Sterns teori om socioemotionelle kompetencer Tilknytningsteori i et livsperspektiv og Marte Meo Topersoners-psykologien: Om at tænke, observere og analysere relationelt Neuroaffektiv udviklingspsykologi...

Jytte Birk Sørensen bidrager med et kapitel, som hedder: ”Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv” i antologien udgivet af Billesøe og Baltzer udkommer januar 2015. Red. Tom Ritchie - En brugsbog for pædagoger   Beskrivelse: Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner.

Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter,...

Nye retninger i familieterapi - For første gang i Danmark På denne to-dagskonference har vi den glæde at præsentere fire af verdens mest indflydelsesrige nyere familieterapeutiske metoder med udgangspunkt i en tilknytningsbaseret, mentaliserende og neuroaffektiv forståelse.   Læs mere om konferencen her: PDF_konference-29-30-april-2015 ...

Dansk Marte Meo Center har specialiseret sig i brug af  video-samspilssituationer, som giver unikke muligheder for at få supervision på hverdagens mange udfordringer herunder udviklingsprofiler af borgere, brugere og børn. Videooptagelser af hverdagssituationer giver fantastiske muligheder for at få et kvalitetstjek af den pædagogiske praksis. Gør vi det, vi tror, vi gør?...