Kontakt som PN medicin Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi  Denne artikel vil med afsæt i Marte Meo metoden uddybe, hvordan en udviklingsstøttende kontakt kan vedligeholde kompetencer og livskvalitet hos mennesker med en moderat til meget svær senhjerneskade; her tænkes specielt på mennesker i fase 4 tilbud, som Henrik ovenfor. Det vil sige, at der fokuseres på mennesker, som efter afsluttet behandling i Sundhedsvæsenet er berettiget til et specialiseret botilbud efter Servicelovens bestemmelser. Marte Meo er en kontakt- og samspilsmetode, som grundet systematisk brug af videooptagelser af samspil tilbyder suveræne redskaber til at observere, analysere og vurdere kvaliteten af den kontakt, brugeren...

Marte Meo – en metode til observation og analyse af kontakt Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi  Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu doku- menterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor må vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt og samspil. Læs mere ...

Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer Vi lever som mennesker i dyb afhængighed af hinanden - vi er hinandens udviklere og afviklere. Kvaliteten af vores relationer har radikal og vital indflydelse på vores liv. Vi bør derfor i langt højere grad forebygge og arbejde intensivt med den menneskekærlige, udviklingsstøttende kontakt, som er vejen til god udvikling og trivsel for alle. Hvis vi gør det, kan vi som omsorgspersoner gøre en indimellem mirakuløs forskel i omsorgsarbejdet. Samtidig kan vi nedbringe magtanvendelser, den omfattende diagnosticering, selv- og andreskadende adfærd og alvorlig mistrivsel hos børn, unge og voksne...

Temadag om Marte Meo metoden og Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På kursusdagen vil Jytte Birk Sørensen fremlægge Marte Meo principperne og gennem filmklip og øvelser vise, hvordan Marte Meo metoden kan benyttes som en supervisions- og behandlingsmetode til at observere og analysere relationelle samspil hos alle aldersgrupper. [contact-form-7 id="1040" title="test"]...

Marte Meo supervisor, Jytte Birk Sørensen's nye bog: Vi lever som mennesker i dyb afhængighed af hinanden - vi er hinandens udviklere og afviklere. Kvaliteten af vores relationer har radikal og vital indflydelse på vores liv. Vi bør derfor i langt højere grad forebygge og arbejde intensivt med den menneskekærlige, udviklingsstøttende kontakt, som er vejen til god udvikling og trivsel for alle. Hvis vi gør det, kan vi som omsorgspersoner gøre en indimellem mirakuløs forskel i omsorgsarbejdet. Samtidig kan vi nedbringe magtanvendelser, den omfattende diagnosticering, selv- og andreskadende adfærd og alvorlig mistrivsel hos børn, unge og voksne betragteligt. Hvorfor og hvordan uddybes i denne...

Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Holstebro. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Marte Meo Terapeut Uddannelsen starter den 20. & 21. Januar 2014 (Tilmelding efter først til mølle princippet)   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk   [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Kolding. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Marte Meo Terapeut Uddannelsen starter den 9. & 10. Januar 2014 på Kolding Uddannelsescenter i Aagade.   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk   [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Marte Meo Terapeut Uddannelsen starter den 29. & 30. August 2013 i Vodskov.   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut på Sjælland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Marte Meo Terapeut Uddannelsen starter den 9. & 10. September 2013 i Gladsaxe.   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Dansk Marte Meo Center udbyder nu Marte Meo Brush Up for uddannede Marte Meo Terapeuter i Nordjylland. Dato: 18-20 September 2013 & 4-5 November 2013.   Kurset afholdes:  Ved Dansk Marte Meo Center i Vodskov  Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...