Brush-up 2015

Dansk Marte Meo Center udbyder brush-up for uddannede Marte Meo terapeuter d. 25-27 marts 2015 og 18 & 19 maj 2015. 5 dage med fokus på Marte Meo metodens teori og praksis. Der vil blive undervist i brug af Trivselslinealen, Marte Meo og tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og Marte Meo. Marte Meo som en systematisk udrednings- og vurderingsmetode, som kan bruges uanset målgruppe. Lige nu arbejder jeg på, hvordan metoden kan opkvalificere forældrekompetencer, især hos de forældre, som selv har lidt under mangel på kærlig omsorg og følgelig begrænset mentaliseringsevne. Jeg kommer gerne lokalt, hvis der kan samles hold på 6-10.