Brush-up i Marte Meo

Brush-up vil strække sig over 5 dage fordelt på 2 moduler med 1-2 måneders interval. I den mellemliggende periode vil der være mulighed for at filme i egen praksis og medtage det med henblik på uddybende Marte meo supervision.

 

Næste opstart:

  • Vodskov foråret 19: 5, 6, & 7. februar 2019 og 1. & 2. april.

 

Brush-up 1. modul = 3 dage fra kl. 9-15.30:

  • Præsentation og erfaringsopsamling
  • Præsentation og uddybning af teorierne bag Marte meo metoden med fokus på både normal og specialområdet
  • Marte meo som en mønsterbrydningsmetode
  • Marte meo som en mestringsmetode
  • Marte meo metodens metodik i både det forebyggende og behandlende arbejde.
  • Supervision af egen praksis.

 

Brush-up 2. modul = 2 dage fra kl. 9-15.30:

  • Supervision af egen praksis
  • Marte meo metodens styrker og begrænsninger

 

Pris for Brush-up

Prisen for et Brush-up er 7000,00 kr. inkl. morgenmad, frugt, kaffe og the mm.

 

Undervisere:

Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi, Marte Meo supervisor og forfatter

Allan Stevn Bach, lektor i psykologi og Marte meo supervisor

Begge har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden.