Af Jytte Birk Sørensen, Cand. Scient. Soc. psyk. Og Marte meo supervisor   Marte meo er en metode, som fokuserer på samspillets udviklingsstøttende kræfter.  Marte meo betyder ved egen kraft, og referer til, at såfremt vi møder den enkelte bruger på sit udviklingsniveau, vil vi være iværksættere af udviklingsfremmende processer. Metoden er udviklet med afsæt i det nye spædbarnsparadigme, som bla har dokumenteret, at mennesket er et grundlæggende socialt væsen, og vi formes og udvikles i kontakten. Kontaktmåden og samspilsformen er hermed det mest vitale udviklingsrum, og får radikal indflydelse på brugernes livskvalitet. Den måde, andre møder os på og ikke mindst definerer...

At arbejde med mennesker er at arbejde med kontakt Jytte Birk Sørensen, DMMC.   Tre minutter pr time! Så lidt kontakt har børn med en pædagog i nogle vuggestuer, viser dansk undersøgelse. Det skader børnenes sprog, mener ph.d.-stipendiat på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ole Henrik Hansen, som har forestået undersøgelsen (Hansen, PAIDEIA 2012). Såfremt kontakten er så minimal, vil jeg argumentere for, at det ikke blot går ud over børnenes sprog, men får gennemgribende indflydelse på børnenes udvikling og trivsel.  Og for at gøre ondt værre, så er det direkte sundhedsskadelig, og er formodentlig en medvirkende forklaring på den voldsomme anvendelse af diagnosticeringer med...

At arbejde med mennesker er at arbejde med kontakt   Tre minutter pr time! Så lidt kontakt har børn med en pædagog i nogle vuggestuer, viser  dansk undersøgelse. Det skader børnenes sprog, mener ph.d.-stipendiat på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ole Henrik Hansen, som har forestået undersøgelsen (Hansen, PAIDEIA 2012). Såfremt kontakten er så minimal, vil jeg argumentere for, at det ikke blot går ud over børnenes sprog, men får gennemgribende indflydelse på børnenes udvikling og trivsel.  Og for at gøre ondt værre, så er det direkte sundhedsskadelig, og er formodentlig en medvirkende forklaring på den voldsomme anvendelse af diagnosticeringer med efterfølgende medicinering af...

Dansk Marte meo Center udbyder nu også ICDP-Brush-up. Det stækker sig over 4 dage fordelt på to moduler med to måneders interval. I den mellemliggende periode filmer deltagerne i egen praksis som efterfølgende analyseres og superviseres på kurset. ICDP-Brush-up 1.modul den 12 og 13 september indeholder: • Præsentation og erfaringsopsamling • Præsentation og uddybning at teorierne bag ICDP-programmet i forhold til relevante fagområder • ICDP som udviklingsstøttende samspilsprogram • ICDP som et mentaliseringsprogram • Supervision af egen praksis Brush-up 2.modul den 14 og 15 november indeholder: • Introduktion til videoanalyse af mikro-samspil • Supervision af eget samspil Pris for Brush-up er 5.ooo,-kr inklusiv morgenmad, frugt, kaffe, chokolader og snold. Underviser: Allan Stevn...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en fantastisk jul og et skønt nytår! Året, der gik, har på alle måder været et godt og spændende år med dejlige og berigende opgaver. Vi takker vore samarbejdspartnere for et givende samarbejde og kan kun ønske det fortsætter. Nyheder: Det nye år byder på flere interessante nyheder. Marte Meo supervisor, ICDP træner på alle niveauer og lektor i psykologi Allan Stevn Bach er nu på fuld tid aktiv engageret i Dansk Marte Meo Center, og vi glæder os til at skulle samarbejde mere, end vi tidligere har haft mulighed for. Vi kan nu tilbyde Marte Meo...