Dansk marte meo center har netop udgivet en ny artikel om Marte meo metoden i forhold til udsatte børn og unge, der enten bor hjemme eller er anbragte. Marte meo metoden som både et forebyggende og behandlende tiltag i forhold til udsatte børn og deres familier, herunder børn og unge som er anbragt udenfor hjemmet Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi  Vi har i de seneste måneder været vidner til, at både det forebyggende og behandlende arbejde omkring udsatte børn og unge mildt sagt kvalitativt kan forbedres.  Det er en voldsom indgribende, om end en nødvendig foranstaltning at anbringe børn og unge...

At arbejde med Marte meo er at arbejde med kontakt Artiklen er udarbejdet i forbindelse med Nordisk Marte Meo Kongres 2012 Forfattet af Jytte Birk Sørensen[1] Marte meo handler for mig om et overordnet, men livsvigtigt begreb nemlig: Kontakt. Uddannede Marte meo terapeuter og supervisorer er eksperter indenfor observation, analyse, vurdering og evaluering af kontakt- og samspilsrum. Lige pt skriver jeg på en bog, som kommer til at hedde: ”Dig, mig & vi to”; og den er naturligvis stærkt inspireret af mit arbejde med Marte meo. Bogen er et opgør med de traditionelle iagttagelsesmetoder[2] . Det er metoder, som baserer sig på observationer i...

Jytte Birk Sørensen, indehaver af Dansk Marte Meo Center, er hovedtaler ved den Nordiske Marte Meo Kongres, d. 3. maj, Nyborg Strand. Jytte Birk Sørensen vil blandt andet tale om sit arbejde med trivselslinealen.   Læs mere om hele kongressen her:   ...

Brush-up dage i efteråret 2012 Brush-up dage for uddannede Marte meo terapeuter, hvor fokus vil være på Marte meo  metodens teori og praksis med afsæt i deltagernes ønsker. Videooptagelser må gerne medbringes under alle Brush-up dagene . Brush-up dagene er ofte repræsenteret af flere forskellige faggrupper og målgrupper, så Marte meo metoden kan ses i mange perspektiver. Brush-up kan også bruges som en ny start og/eller ajourføring indenfor den seneste forskning i samspil, kontakt og relationspsykologi. Som noget nyt vil deltagerne under Brush-up dagene også blive trænet i at anvende Trivselslinealen i egen praksis.   Dato: 12-14 september og 1 & 2 november.   Sted: Drøvten 37...

Om ICDP Af Allan Stevn Bach, ICDP-træner & lektor i psykologi ICDP står som bekendt af mange for ”International Child Development Programme”. Det er et program, der er udviklet til at sikre sund psykologisk udvikling; såvel den emotionelle som den kognitive, hvor vægten ligger på forebyggelse mere end på behandling. Desuden kan ICDP anvendes som en struktureret pædagogisk analysemetode med fokus på samspillet mellem f.eks børn og deres omsorgsgiver, faktisk kan det udvides til at omfatte alle udviklingsstøttende samspil. Programmet bygger på den antagelse, at vi gennem en metodik, som dialogformerne, de otte samspilstemaer og de syv sensitiveringsformer tilbyder, kan nå frem til...

DMMC tilbyder en Marte meo terapeut uddannelse med opstart 10. & 11. September 2012 i Vodskov. Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug.   Start Dato: 10.-11. September 2012   Sted: Drøvten 37 - 9310 Vodskov   For tilmelding eller flere oplysninger [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

DMMC tilbyder en Marte meo terapeut uddannelse med opstart 19. & 20. Marts 2012 i Kolding (Kolding Uddannelses Center, Ågade 1). Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug.   Stadig få ledige pladser.   Start Dato: 30. & 31. August  2012   Sted: Kolding (Kolding Uddannelses Center, Ågade 1)   For tilmelding eller flere oplysninger [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]  ...

Hjælp til mestring og mønsterbrud Marte Meo-metoden er et enkelt og effektivt pædagogisk redskab i mange sammenhænge. Alligevel indgår den ikke i pædagoguddannelsen, læs hele artiklen kilde: Socialpædagogen   ...

Jytte Birk Sørensen arbejder lige nu på en ny bog om kontakt og trivsel. Den kommer til at hedde: "Dig,mig og vi to" og omdrejningspunktet er bla, hvorfor videooptagelser af kontakt og samspil er fremtidens iagttagelsesmetode. Når samspilsrummet i dag betragtes som det vigtigste af alle udviklingsrum, bør vi kvalificere vores observationer og analyser af trivsel og kontakt ved brug af videooptagelser af samspil. Bogen går i dybden med kontakt og relationers betydning for trivsel og inklusion. Forventes at udkomme i begyndelsen af 2012....

Trivselslinealen er baseret på Daniel Sterns teori om udviklingen af socioemotionelle kompetencer, og den kan bruges til at observere og analysere på barnets/brugerens omfang af trivsel og mistrivsel. Trivselslinealen kan betragtes som et inkluderende redskab, hvor der sigtes mod at styrke barnets/brugerens lyst til at være i kontakt, søge kontakt og glæde ved at kunne være en aktiv deltager i et socialt fællesskab. DMMC udbyder 2-dages undervisning med omdrejningspunkt i at opnå kompetencer til at anvende Trivselslinealen i den pædagogiske praksis. Den kan anvendes indenfor børne- og unge området samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Vi...