Jytte Birk Sørensen, indehaver af Dansk Marte Meo Center, er hovedtaler ved den Nordiske Marte Meo Kongres, d. 3. maj, Nyborg Strand. Jytte Birk Sørensen vil blandt andet tale om sit arbejde med trivselslinealen.   Læs mere om hele kongressen her:   ...

Brush-up dage i efteråret 2012 Brush-up dage for uddannede Marte meo terapeuter, hvor fokus vil være på Marte meo  metodens teori og praksis med afsæt i deltagernes ønsker. Videooptagelser må gerne medbringes under alle Brush-up dagene . Brush-up dagene er ofte repræsenteret af flere forskellige faggrupper og målgrupper, så Marte meo metoden kan ses i mange perspektiver. Brush-up kan også bruges som en ny start og/eller ajourføring indenfor den seneste forskning i samspil, kontakt og relationspsykologi. Som noget nyt vil deltagerne under Brush-up dagene også blive trænet i at anvende Trivselslinealen i egen praksis.   Dato: 12-14 september og 1 & 2 november.   Sted: Drøvten 37...

Om ICDP Af Allan Stevn Bach, ICDP-træner & lektor i psykologi ICDP står som bekendt af mange for ”International Child Development Programme”. Det er et program, der er udviklet til at sikre sund psykologisk udvikling; såvel den emotionelle som den kognitive, hvor vægten ligger på forebyggelse mere end på behandling. Desuden kan ICDP anvendes som en struktureret pædagogisk analysemetode med fokus på samspillet mellem f.eks børn og deres omsorgsgiver, faktisk kan det udvides til at omfatte alle udviklingsstøttende samspil. Programmet bygger på den antagelse, at vi gennem en metodik, som dialogformerne, de otte samspilstemaer og de syv sensitiveringsformer tilbyder, kan nå frem til...

DMMC tilbyder en Marte meo terapeut uddannelse med opstart 10. & 11. September 2012 i Vodskov. Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug.   Start Dato: 10.-11. September 2012   Sted: Drøvten 37 - 9310 Vodskov   For tilmelding eller flere oplysninger [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

DMMC tilbyder en Marte meo terapeut uddannelse med opstart 19. & 20. Marts 2012 i Kolding (Kolding Uddannelses Center, Ågade 1). Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug.   Stadig få ledige pladser.   Start Dato: 30. & 31. August  2012   Sted: Kolding (Kolding Uddannelses Center, Ågade 1)   For tilmelding eller flere oplysninger [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]  ...

Hjælp til mestring og mønsterbrud Marte Meo-metoden er et enkelt og effektivt pædagogisk redskab i mange sammenhænge. Alligevel indgår den ikke i pædagoguddannelsen, læs hele artiklen kilde: Socialpædagogen   ...

Jytte Birk Sørensen arbejder lige nu på en ny bog om kontakt og trivsel. Den kommer til at hedde: "Dig,mig og vi to" og omdrejningspunktet er bla, hvorfor videooptagelser af kontakt og samspil er fremtidens iagttagelsesmetode. Når samspilsrummet i dag betragtes som det vigtigste af alle udviklingsrum, bør vi kvalificere vores observationer og analyser af trivsel og kontakt ved brug af videooptagelser af samspil. Bogen går i dybden med kontakt og relationers betydning for trivsel og inklusion. Forventes at udkomme i begyndelsen af 2012....

Trivselslinealen er baseret på Daniel Sterns teori om udviklingen af socioemotionelle kompetencer, og den kan bruges til at observere og analysere på barnets/brugerens omfang af trivsel og mistrivsel. Trivselslinealen kan betragtes som et inkluderende redskab, hvor der sigtes mod at styrke barnets/brugerens lyst til at være i kontakt, søge kontakt og glæde ved at kunne være en aktiv deltager i et socialt fællesskab. DMMC udbyder 2-dages undervisning med omdrejningspunkt i at opnå kompetencer til at anvende Trivselslinealen i den pædagogiske praksis. Den kan anvendes indenfor børne- og unge området samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Vi...

Dansk Marte Meo Center tilbyder forskellige former for  Brush-up dage for uddannede terapeuter. Vi gør det både ude og hjemme og tilpasser det i forhold til omfang, ønsker og deltagere. Vi vægter i særlig grad teorierne bag Marte meo metoden....

DMMC har i langt tid overvejet at fornye sin digitale profil og dette blev realiseret i slutningen af September 2011. Der er stadig fokus på højt fagligt niveau med henblik på, at informerer gæsten omkring Marte Meo, samt mulighederne indenfor denne metode. Af nye tiltag er der blandt andet blevet lavet en nyhedsside, som løbende vil blive opdateret med alt fra; nye Marte meo terapeut hold, temadage, brush-up-kurser mm. Dvs. hvis du søger nye faglige inputs er det en god ide, at følge denne nyhedsside da der måske én dag vil være et tilbud som kunne frister dig.  Hjemmesiden er...