Temadage med introduktion til brug af Trivselslinealen og Tilknytningslinealen tilpasses i forhold til ønsker og målgrupper. Det gælder for både brush up, terapeutuddannelse og grundforløb, at vi gerne kommer rundt i Danmark, hvis der samles et hold på 6 – 8 deltagere samt egnet lokale. Mail eller ring gerne. Læs mere om Tilknytningslinealen her Læs mere om Trivelseslinealen her...

5 dages videosupervisionsforløb med fokus på at nærstudere mikroreguleringsprocesser, 4. & 5. Marts, 10. April, 13. Maj & 12. Juni 2019 i Vodskov eller Aalborg. Pris 7500,00 kr inkl. bogen ”Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt”. Det gælder for både brush up, terapeutuddannelse og grundforløb, at vi gerne kommer rundt i Danmark, hvis der samles et hold på 6 – 8 deltagere samt egnet lokale. Mail eller ring gerne. Læs mere om Tilknytningslinealen her Læs mere om Trivelseslinealen her...

Brush up efterår 2019: 11., 12. & 13. September og 4. & 5. November. Tværfaglige brush up med afsæt i videooptagelser fra praksis Det gælder for både brush up, terapeutuddannelse og grundforløb, at vi gerne kommer rundt i Danmark, hvis der samles et hold på 6 – 8 deltagere samt egnet lokale. Mail eller ring gerne....

Af Jytte Birk Sørensen, Cand. Scient. Soc. psyk. Og Marte meo supervisor   Marte meo er en metode, som fokuserer på samspillets udviklingsstøttende kræfter.  Marte meo betyder ved egen kraft, og referer til, at såfremt vi møder den enkelte bruger på sit udviklingsniveau, vil vi være iværksættere af udviklingsfremmende processer. Metoden er udviklet med afsæt i det nye spædbarnsparadigme, som bla har dokumenteret, at mennesket er et grundlæggende socialt væsen, og vi formes og udvikles i kontakten. Kontaktmåden og samspilsformen er hermed det mest vitale udviklingsrum, og får radikal indflydelse på brugernes livskvalitet. Den måde, andre møder os på og ikke mindst definerer...

Dansk Marte meo Center udbyder nu også ICDP-Brush-up. Det stækker sig over 4 dage fordelt på to moduler med to måneders interval. I den mellemliggende periode filmer deltagerne i egen praksis som efterfølgende analyseres og superviseres på kurset. ICDP-Brush-up 1.modul den 12 og 13 september indeholder: • Præsentation og erfaringsopsamling • Præsentation og uddybning at teorierne bag ICDP-programmet i forhold til relevante fagområder • ICDP som udviklingsstøttende samspilsprogram • ICDP som et mentaliseringsprogram • Supervision af egen praksis Brush-up 2.modul den 14 og 15 november indeholder: • Introduktion til videoanalyse af mikro-samspil • Supervision af eget samspil Pris for Brush-up er 5.ooo,-kr inklusiv morgenmad, frugt, kaffe, chokolader og snold. Underviser: Allan Stevn...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en fantastisk jul og et skønt nytår! Året, der gik, har på alle måder været et godt og spændende år med dejlige og berigende opgaver. Vi takker vore samarbejdspartnere for et givende samarbejde og kan kun ønske det fortsætter. Nyheder: Det nye år byder på flere interessante nyheder. Marte Meo supervisor, ICDP træner på alle niveauer og lektor i psykologi Allan Stevn Bach er nu på fuld tid aktiv engageret i Dansk Marte Meo Center, og vi glæder os til at skulle samarbejde mere, end vi tidligere har haft mulighed for. Vi kan nu tilbyde Marte Meo...