Dansk Marte Meo Center ønsker alle et lykkebringende nytår; også meget gerne til kloden. Den og vi trænger til mere langsommelig kærlighed og omsorg. Mange tak til de mange skønne samarbejdspartnere i årets løb. Via følgende link kan du læse Dansk Marte Meo Center's nyhedsbrev.  Læs nyhedsbrevet her http://eepurl.com/ba-6tH...

Marte Meo terapeutuddannelse i Vodskov med start d. 19 & 20 marts 2015. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jb@dmmc.dk  mobil 61387187...

Marte Meo – brush-up i Næstved. Marte Meo brush-up er for uddannede Marte Meo terapeuter og består af 5 dage i alt fordelt på 3 og 2 dage. Brush up har fokus på Marte Meo metodens teori og praksis og med afsæt i deltagernes ønsker. Dansk Marte Meo Center er især optaget af teorierne bag Marte Meo, og brush-up giver mulighed for at få et teoretisk indspark i metodens teoretiske positioner. Der vil således gives mulighed for følgende: Introduktion til Trivselslinealen og Daniel Sterns teori om socioemotionelle kompetencer Tilknytningsteori i et livsperspektiv og Marte Meo Topersoners-psykologien: Om at tænke, observere og analysere relationelt Neuroaffektiv udviklingspsykologi...

Jytte Birk Sørensen bidrager med et kapitel, som hedder: ”Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv” i antologien udgivet af Billesøe og Baltzer udkommer januar 2015. Red. Tom Ritchie - En brugsbog for pædagoger   Beskrivelse: Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner.

Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter,...

Nye retninger i familieterapi - For første gang i Danmark På denne to-dagskonference har vi den glæde at præsentere fire af verdens mest indflydelsesrige nyere familieterapeutiske metoder med udgangspunkt i en tilknytningsbaseret, mentaliserende og neuroaffektiv forståelse.   Læs mere om konferencen her: PDF_konference-29-30-april-2015 ...

Dansk Marte Meo Center har specialiseret sig i brug af  video-samspilssituationer, som giver unikke muligheder for at få supervision på hverdagens mange udfordringer herunder udviklingsprofiler af borgere, brugere og børn. Videooptagelser af hverdagssituationer giver fantastiske muligheder for at få et kvalitetstjek af den pædagogiske praksis. Gør vi det, vi tror, vi gør?...

Jytte Birk Sørensen tilbyder temdage og foredrag med fokus på tilknytningsteori, neuroaffektiv psykologi og kontakt, Trivselslinealen, Manual for observation og analyse af kontakt, Marte meo metodens toeri og praksis, udviklingsstøttende kontakt og mønsterbrud, Fra en-personerspsykologi til to-personerspsykologi: om at tænke relationelt. Foredrag og temadage kan tilpasses særlige ønsker....

Kun 1 plads tilbage. Der er stadig ledige pladser i Viborg og Vodskov 2015. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland og Midtjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug....

Dansk Marte Meo Center udbyder brush-up for uddannede Marte Meo terapeuter d. 25-27 marts 2015 og 18 & 19 maj 2015. 5 dage med fokus på Marte Meo metodens teori og praksis. Der vil blive undervist i brug af Trivselslinealen, Marte Meo og tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og Marte Meo. Marte Meo som en systematisk udrednings- og vurderingsmetode, som kan bruges uanset målgruppe. Lige nu arbejder jeg på, hvordan metoden kan opkvalificere forældrekompetencer, især hos de forældre, som selv har lidt under mangel på kærlig omsorg og følgelig begrænset mentaliseringsevne. Jeg kommer gerne lokalt, hvis der kan samles hold på 6-10....

Marte Meo nyheder fra Dansk Marte Meo Center (foråret 2015)   Marte meo terapeutuddannelse i Viborg og Vodskov med start januar 2015 og marts 2015. Brush-up for uddannede Marte Meo terapeuter d. 25 – 27 marts og 18 – 19 maj 2015 i Vodskov. Brush-up kan også laves lokalt, hvis der samles et hold og med egnede lokaler. Brush-up består af fem dage, hvor Marte Meo metodens teori og praksis er omdrejningspunktet. Det tager afsæt i deltagernes ønsker og medbring gerne videooptagelser. Metodens teoretiske præferencer vil blive uddybet med fokus på: Hvorfor skal vi observere, analysere og vurdere relationelt? Trivselslinealen hvordan skal den bruges? Daniel Sterns...