Marte Meo terapeutuddannelse i Ballerup med start i Januar 2015. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk.   [contact-form-7 id="1040" title="test"]...

Marte Meo terapeutuddannelse i Skive med start den 8. & 9. September 2014. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug. Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk. For yderligere spørgsmål kontakt venligst Lone Tanderup på tlf.: 21374820 eller Jytte Birk Sørensen 61387187   [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle et berigende nytår; her følger nye tiltag. Temadag om Marte Meo metodens teori og praksis i Aalborg: Som noget nyt udbydes der nu en temadag om Marte Meo metodens teori og praksis i Aalborg. Arrangementet er åben for alle interesserede. Dagen afholdes af Jytte Birk Sørensen. Brush up for uddannede Marte Meo terapeuter forår og efterår 2014. Brush up tager afsæt i deltagernes ønsker og  behov med fokus på både nyere teori og metodik. Marte Meo terapeutuddannelse i Vodskov og Aalborg med start til september 2014.   Temadag om Marte Meo metoden og Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På kursusdagen vil Jytte Birk Sørensen fremlægge...

Marte Meo terapeutuddannelse i Aalborg og Vodskov med start til september 2014. Dansk Marte Meo Center udbyder nu muligheden for at blive uddannet Marte Meo Terapeut i Nordjylland. Marte Meo Uddannelsen koster 25000,00 kr samt 2500,00 til den afsluttende internationale certificering foretaget af Pernille Roug.   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]...

Brush up for uddannede Marte Meo terapeuter forår og efterår 2014. Brush up tager afsæt i deltagernes ønsker og  behov med fokus på både nyere teori og metodik.   Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]    ...

Temadag om Marte Meo metodens teori og praksis i Aalborg Som noget nyt udbydes der nu en temadag om Marte Meo metodens teori og praksis i Aalborg. Arrangementet er åben for alle interesserede. Dagen afholdes af Jytte Birk Sørensen. Dato: 18. marts fra 9.00 - 15.00 Sted: Aalborg Antal pladser: 35   Pris: 995,00 kr. ex moms (inkl. frugt, kaffe, vand, the & frokost) Tilmelding via nedenstående formular eller ved email: jytte@dmmc.dk [contact-form-7 id="90" title="Contact form 1"]    ...

Kontakt som PN medicin Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi  Denne artikel vil med afsæt i Marte Meo metoden uddybe, hvordan en udviklingsstøttende kontakt kan vedligeholde kompetencer og livskvalitet hos mennesker med en moderat til meget svær senhjerneskade; her tænkes specielt på mennesker i fase 4 tilbud, som Henrik ovenfor. Det vil sige, at der fokuseres på mennesker, som efter afsluttet behandling i Sundhedsvæsenet er berettiget til et specialiseret botilbud efter Servicelovens bestemmelser. Marte Meo er en kontakt- og samspilsmetode, som grundet systematisk brug af videooptagelser af samspil tilbyder suveræne redskaber til at observere, analysere og vurdere kvaliteten af den kontakt, brugeren...

Marte Meo – en metode til observation og analyse af kontakt Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi  Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu doku- menterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor må vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt og samspil. Læs mere ...

Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer Vi lever som mennesker i dyb afhængighed af hinanden - vi er hinandens udviklere og afviklere. Kvaliteten af vores relationer har radikal og vital indflydelse på vores liv. Vi bør derfor i langt højere grad forebygge og arbejde intensivt med den menneskekærlige, udviklingsstøttende kontakt, som er vejen til god udvikling og trivsel for alle. Hvis vi gør det, kan vi som omsorgspersoner gøre en indimellem mirakuløs forskel i omsorgsarbejdet. Samtidig kan vi nedbringe magtanvendelser, den omfattende diagnosticering, selv- og andreskadende adfærd og alvorlig mistrivsel hos børn, unge og voksne...

Temadag om Marte Meo metoden og Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På kursusdagen vil Jytte Birk Sørensen fremlægge Marte Meo principperne og gennem filmklip og øvelser vise, hvordan Marte Meo metoden kan benyttes som en supervisions- og behandlingsmetode til at observere og analysere relationelle samspil hos alle aldersgrupper. [contact-form-7 id="1040" title="test"]...