Artikel: Marte Meo – en metode…

Marte Meo – en metode til observation og analyse af kontakt

Af Jytte Birk Sørensen, lektor i psykologi 

Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu doku- menterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor må vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt og samspil. Læs mere