Dansk Marte Meo Center Nyhedsbrev sommer 2017

 

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en varm og dejlig sommer.

Jeg er på 20. år dybt fascineret af samspillets helende kræfter og ikke mindst, hvordan Marte Meo metoden ved hjælp af få konkrete observerbare samspilselementer kan fremme sund udvikling, god trivsel og livskvalitet uanset alder, køn, etnicitet og diagnose. Dog kan jeg stadig undres over, at der ikke fokuseres mere på relation og mindre på præstation, når det gælder menneskers generelle trivsel og børns sunde udvikling og læringslyst. Men der blæser ”nye” vinde. Egmontfonden (2016) har udgivet en forskningsbaseret publikation kaldet ”En bedre start”, som centrerer sig om at fremme trivsel og forebygge mistrivsel i alders gruppen 0-3 år. Der skrives bl a.: ” Blandt forskere i hele verden og på tværs af forskningsmiljøer er der i dag bred enighed om og evidens for, at relationen til voksne er helt afgørende for det lille barns mulighed for at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer. Alligevel er det endnu ikke alment kendt og anerkendt, vurderer Charlotte Ringsmose, psykolog og professor på DPU.. [1]

Publikationen blev omtalt i TV-avisen januar 2017, hvor der blev fremhævet, at de første 1000 dagen er afgørende for barnets udvikling og trivsel. Et argument, som ligger i klar forlængelse af tilknytningsteorien, der med sin evidensbaserede forskning i dominerende tilknytningsmønstre har påvist, at barnets dominerende tilknytningsmønster i løbet af barnets 3 første leveår udvikler sig til dybtliggende personlighedstræk og mestrings- og læringsstrategier.

 

Tilknytningslineal

Dansk Marte Meo Center har længe argumenteret for, at Marte Meo metoden er dybt inspireret af tilknytningsteorien, hvor et Marte Meo tiltag enten som forebyggende eller som en behandlende foranstaltning primært handler om at udvikle eller genetablere tillid, kontaktglæde, selvværd og livsmod.

Viden om dominerende tilknytningsmønstre kan bruges i observation og analyse af trivsel og mistrivsel hos alle målgrupper, og giver solide og evidensbaserede muligheder for at spotte, hvad den enkelte har behov for af udviklingsstøttende samspil. Vi har derfor udviklet en Tilknytningslineal, som er blevet taget vel modtaget i praksis; så dejligt.

Vi tilbyder nu 5 dages kurser med fokus på Trivselslinealen (udviklet med afsæt i Daniel Sterns forskning) og Tilknytningslinealen (udviklet med afsæt i seneste forskning i tilknytningsteorien.

 

Brug videoklip og styrk forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde

Marte Meo er baseret på videooptagelser af samspil og er eminent til at mikroanalysere det relationelle miljø, som børn, brugere og borgere tilbydes. Vi skal blive bedre til at bruge teknologien i forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde. Brug billeder og uddyb gennem samtale og fælles observation hvad, der er formålet med mødet. Eksempelvis vil der være mange forældre, de ikke forstår pædagog/psykolog-sprog, hvilket gør forældresamarbejdet svært. Ved at tale om barnet gennem brug af videosekvenser skabes der bedre muligheder for at fremme forståelsen og samarbejdet til barnets bedste. På samme måde gør videosekvenser af barnet i samspil det tværfaglige samarbejde mere professionelt, hvor de forskellige faggrupper på en konstruktiv måde kan bidrage med fagfaglige forståelser og løsninger. Når vi ser videosekvenser, ser vi det samme barn sammen, og ikke kun det fortalte /mentaliserede barn formuleret af den enkelte deltager. Det samme gør sig gældende for alle omsorgsmiljøer.

 

Litteratur:

Dansk Marte Meo Center har købt rettighederne til at genoptrykke bøgerne: ”Støt mestring – bryd Mønstre” og ”Dig, mig og OS – om observation og analyse af kontakt og relationer” begge forfattet af Jytte Birk Sørensen. Kan nu købes ved henvendelse til Dansk Marte Meo Center. Jeg bruger begge til Marte Meo terapeutuddannelse, da de giver et solidt teoretisk kendskab og begrundelsesfelt for brug af Marte Meo metoden.

Jytte Birk Sørensen skriver lige pt på en ny bog med titlen: ”Fra konflikt til kontakt”, som er et opgør mod den voldsomme diagnosticering af børn. Der argumenteres for, hvorfor en udviklingsstøttende kontakt kan forebygge og behandle mange børns livsproblemer. Peter Levine har skrevet en fremragende bog: ”Traumer set med barnets øjne”, som jeg er dybt inspireret af. Jeg vil med bogen uddybe og begrunde med afsæt i evidensbaseret forskning, hvad udviklingsstøttende samspil indeholder, og hvorfor det virker. Forventes at udkomme oktober 2017.

Jytte Birk Sørensen har skrevet en artikel til Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift med titlen: ”Kontakt i teori og praksis” udkommer til oktober 2017.

 

Dansk Marte Meo Center udbyder

  • Marte Meo terapeutuddannelse med opstart d. 13. & 14. september 2017 i Nordjylland Vodskov. Der er flere ledige pladser. Vi kommer gerne rundt i landet og uddanner, såfremt der er deltagere nok og lokaler til rådighed.

 

  • 5 dages brush-up for uddannede Marte Meo terapeuter d. 20.,21.& 22. september og 1. & 2. november 2017. Vi kommer gerne rundt i landet med brush -up kurser, såfremt der er deltagere nok og lokaler til rådighed.

 

  • 5 dages kursus i observation af trivsel og mistrivsel med afsæt i Trivselslinealen og Tilknytningslinealen. Kan foregå over hele landet!

 

  • 3 dages kursus i observation og analyse af kontakt. Kan foregå i hele landet.

 

  • Temadage indenfor samtlige målgrupper med fokus på kontakt, samspil, tilknytning og trivsel i teori og praksis.

 

  • Trivsels- og tilknytningsanalyser af børn, brugere og borgere, specialiseret i udagerende og problemskabende adfærd.

 

  • Videosupervision indenfor alle mål-og faggrupper.

 

Sidste nyt:

Som støttelærer måtte Louise Klinge af og til sætte sig grædende ud på toilettet. Ulykkelig over, hvordan nogle skolelærere på grund af manglende evne til at skabe gode relationer til eleverne igen og igen skabte konflikter, frustration og dårlig undervisning. Frustrationen lagde kimen til en ph.d-afhandling om skolelærernes relationskompetencer, som hun i går vandt Ph.d Cup med. Stort tillykke herfra.

 

[1] Kan downloades gratis på nettet.