Marte meo som en metode til at dokumentere og evaluere på praksismål

Marte meo metoden er særlig velegnet til at dokumentere og evaluere på udviklings- og læringsmål, udarbejdelse og evaluering af handleplaner og analyse af egen praksisfelt med fokus på om, vi gør det, vi tror, vi gør.

Både i Service- og Folkeskolelovens krav om lære- og handleplaner og i teori og metode omkring observationer, udredninger og undersøgelser anbefales følgende procedurer:

  1. Iagttagelse/beskrivelse af problemfeltet
  2. Analyse af problemfeltet
  3. Vurdering af foranstaltninger i forhold til problemfeltet
  4. Iværksættelse af handling/foranstaltning
  5. Evaluering af foranstaltningen/effekten.

 

De samme procedurer indgår i Marte meo metodens metodik:

  1. Iagttagelses/beskrivelses grundlaget er videooptagelsen, hvor samspillet observeres ud fra hvem, der tager initiativ og hvordan responderes der på initiativet (Interaktionsanalyse).
  2. Analyseredskabet i metoden er de 5 principper for udviklingsstøttende samspil, samt en udviklingspsykologisk analyse af barnets/brugerens initiativer med fokus på dets socioemotionelle kompetencer (Marte meo analyse).
  3. Med afsæt i barnets/brugerens udviklingsbehov udvælges et arbejdspunkt (Marte meo princip) som den voksne/professionelle kan anvende mere bevidst i samspillet med barnet/brugeren. Arbejdspunktet vil tage afsæt i et Marte meo princip, som den voksne/professionelle mestrer om end i mindre grad (Udarbejdelse af prioriteret arbejdsliste og finde mestringsklip).
  4. Den voksne/professionelle får gennem videooptagelsen klippet med sig selv som model for, hvilket arbejdspunkt, der i højere grad skal optimeres i samspil med barnet/brugeren (Tilbagemelding).
  5. Efter 8-14 dage laves en ny videooptagelse af samspillet med henblik på at evaluere anvendelsen af arbejdspunktet samt effekten på barnets/brugerens udviklingsbehov (Effektevaluering og vurdering).

Brush-up dage eller temadage vil altid tage afsæt i terapeuternes ønsker og behov for Marte meo kvalificering.