Familiebehandling med Marte meo metoden

Om glæden ved at være forældre – Og om at få glæden tilbage 

 

At få et barn er formodentlig den største udfordring i voksenlivet og for et parforhold. En udfordring som betyder udvikling, udfordringer, kompromisser, overraskelser, forandringer og ikke mindst mange glæder på alle niveauer i livet. Med det første barn får vi for første gang suverænt ansvaret for et menneskeliv på godt og ondt. Vi får hovedrollen i et liv og på samme måde får barnet en hovedrolle i forældrenes liv både fysisk, psykisk og socialt.

Med ansvaret følger mange tanker, overvejelser, bekymringer og glæder. Gør jeg nu det rigtige og hvad vil det sige at gøre det rigtige? Er der noget der er mere rigtigt end noget andet? I dag ved vi meget mere om, hvordan vi kan sikre børn psykisk nærende opvækstvilkår, og hvilke faktorer der fremmer barnets oplevelse og udvikling af selvværd, selvtillid, veludviklede sociale kompetencer, selvstændighed mm. Og faktisk ser det ud til, at barnet i stor udstrækning kan vise os vejen, hvis vi som forældre skærper opmærksomheden på barnets initiativer og signaler. Det er en forholdsvis ny måde at forstå og praktisere børneopdragelse på, men ikke desto mindre har nyere udviklingspsykologisk forskning faktisk dokumenteret, at det nyfødte barn har suveræne kompetencer for at kommunikere med sine forældre. Kommunikative kompetencer, hvor spædbarnet kommunikerer ønsker, intentioner og behov ud. Dette betyder helt konkret, at frem for primært at skulle stimulere og aktivere barnet er det i langt højere grad mere udviklingsstøttende og trivselsfremmende at respondere på barnets initiativer, og på den måde lade barnet vise, hvad det kan, hvad det er optaget af, og hvad det har behov for at lære.

At barnet kan vise forældrene vejen vil sige, at barnet gennem dets handlinger, følelsesudtryk og lyde formidler dets indre oplevelsesverden samt reaktioner på ydre påvirkninger. Med andre ord kan barnet signalere, hvad der fungerer godt, og hvad der virker skræmmende for dets udviklingsprocesser. Med sprogets indtræden vil barnet gradvis kunne italesætte egne oplevelser, forestillinger og forventninger. Det handler nu om, hvorvidt vi som forældre tør tro på barnets kompetencer, så glæderne og udfordringerne i forældreskabet fylder mere end angsten og usikkerheden på, om vi slår til som forældre. Det vigtigste og bedste for barnets udvikling er at blive mødt, set, forstået, accepteret, anerkendt og elsket som den person barnet er.