ICDP-Brush-up

Dansk Marte meo Center udbyder nu også ICDP-Brush-up. Det stækker sig over 4 dage fordelt på to moduler med to måneders interval. I den mellemliggende periode filmer deltagerne i egen praksis som efterfølgende analyseres og superviseres på kurset.

ICDP-Brush-up 1.modul den 12 og 13 september indeholder:

• Præsentation og erfaringsopsamling
• Præsentation og uddybning at teorierne bag ICDP-programmet i forhold til relevante fagområder
• ICDP som udviklingsstøttende samspilsprogram
• ICDP som et mentaliseringsprogram
• Supervision af egen praksis

Brush-up 2.modul den 14 og 15 november indeholder:

• Introduktion til videoanalyse af mikro-samspil
• Supervision af eget samspil

Pris for Brush-up er 5.ooo,-kr inklusiv morgenmad, frugt, kaffe, chokolader og snold.

Underviser:
Allan Stevn Bach, Cand.mag. i psykologi Marte meo supervisor og ICDP-træner