Kursus: Mikroreguleringsprocesser

Om at nærstudere mikroreguleringsprocesser

5 dages kursus i observation, analyse og evaluering af kontakt, trivsel og tilknytning.

Kursusholder: Jytte Birk Sørensen

 

”At stille skarpt på kontakt, trivsel og tilknytning”

Det er både velkendt og veldokumenteret, at forebyggelse betaler sig (Heckmann). Vi kan nu ved hjælp af udvalgte videosekvenser af samspil få detaljerede informationer om barnets/børns trivsel og dominerende tilknytningsmønstre.

Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu dokumenterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor skal vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt, trivsel og tilknytning. Det er relativt enkelt, da vi ved hjælp af videosekvenser af samspil får oplagte muligheder for at indfange, observere, analysere og evaluere på en specifik relations udviklingsstøttende indhold. Den enkle samspilsenhed: initiativ, respons og reaktion giver mikro-informationer om barnets relationelle miljø, trivsel og tilknytning.

Download materiale her

 

 

 

 

 

Videosekvenser af barnet i samspil gør det muligt at se det faktiske barn fremfor det mentaliserede barn, og på den baggrund udarbejde en kvalificeret analyse af barnets trivsel og dominerende tilknytningsmønster samt en evaluering af, hvad og hvordan barnets sunde udvikling kan optimeres.

Relevante videosekvenser af samspil giver suveræne muligheder i tværfagligt samarbejde og i forældresamarbejdet, fremfor primært at tale om barnet, kan vi se barnet/børnene i relationelle sammenhænge, og kan hermed sikre en fælles kontekst at samarbejde ud fra.

 

 

 

 

Indhold:

  • Oplæg om kontakt i teori og praksis
  • Oplæg om videosekvenser og neuro-affektiv psykologi
  • Oplæg om videosekvenser og mentaliseringsprocesser
  • Introduktion til Tilknytningslinealen
  • Introduktion til Trivselslinealen
  • Træning i at observere videosekvenser af kontakt
  • Træning i at analysere videosekvenser med fokus på trivsel og tilknytning
  • Træning i at evaluere hvad barnet har brug for mere af
  • Træning i at bruge videosekvenser i et tværfagligt forum
  • Træning i at bruge videosekvenser i forældresamarbejdet

 

Kurset består af 5 dage fordelt på 2 dage til oplæg, instruktion og uddybning af kontakt, trivsel og tilknytning. Deltagerne skal efterfølgende filme samspilssekvenser fra egen praksis, som efterfølgende analyseres de 3 sidste kursusdage.

Kurset henvender sig til alle professionelle, som arbejder med børn i alderen 0-18 år (herunder børn og unge anbragt udenfor hjemmet, børn og unge født med handicap, børn og unge med psykiske vanskeligheder og lignende. Forudsætter en grunduddannelse som eksempelvis pædagog. Kurset indebærer, at der medbringes videosekvenser af samspil fra egen praksis.

Tilsvarende kursus tilbydes indenfor andre målgrupper så som mennesker med demens, nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, psykisk syge mm.

Maks. 20 på et hold.

 

Download materiale her