Marte Meo uddannelsen i Folkeskoleregi

Marte meo betyder ved egen kraft og refererer til at støtte det enkeltes barns egne udviklingskræfter og ressourcer. Marte meo metoden er inspireret af mestringsteorierne, som især har fokuseret på, hvilke mekanismer som kan forklare, hvordan det lykkes for nogle børn at bryde den psykosociale arv. Det drejer sig typisk om børn som har været udsat for svære risici og spås en dyster fremtid, og som alligevel trods alle odds har formået at mestre tilværelsens udfordringer på en sundhedsfremmende måde.

Vi ved, at evnen til mestring kan være både medfødt og en tilegnet egenskab, og at mestring er en proces, som forløber over tid. Vi ved også, at det er igennem kontakten og samspillet, vi som professionelle kan fremme mestringsprocesserne i barnet, og de altid kan bringes i spil. Det handler om måden, vi møder barnet på. Marte meo metodens fokus er at støtte mestringsprocesserne hos den enkelte med henblik på at optimere lysten til at lære.

Metodens omdrejningspunkt er kontakten og samspillet mellem mennesker begrundet i nyere udviklingspsykologiske teorier, som anser samspilsrummet som værende det mest vitale udviklings- og læringsrum. Mennesket rummer et utal af ressourcer og evner, og hvorvidt disse udfoldes til kompetencer afhænger af samspilskvaliteten med betydningsfulde andre.

Marte meo metoden er i skoleregi særdeles velegnet til at analysere det specifikke barns læringsstil og udviklingsniveau i forhold til læringsprocesser, herunder både børn i almindelighed og børn med intellektuelle vanskeligheder. Såfremt vi i undervisningen matcher barnets niveau for mestring og læring vil det aktivere og stimulere barnets iboende lyst til læring, udvikling og mestring.