Ny artikel om ICDP

Om ICDP

Af Allan Stevn Bach, ICDP-træner & lektor i psykologi

ICDP står som bekendt af mange for ”International Child Development Programme”. Det er et program, der er udviklet til at sikre sund psykologisk udvikling; såvel den emotionelle som den kognitive, hvor vægten ligger på forebyggelse mere end på behandling.

Desuden kan ICDP anvendes som en struktureret pædagogisk analysemetode med fokus på samspillet mellem f.eks børn og deres omsorgsgiver, faktisk kan det udvides til at omfatte alle udviklingsstøttende samspil. Programmet bygger på den antagelse, at vi gennem en metodik, som dialogformerne, de otte samspilstemaer og de syv sensitiveringsformer tilbyder, kan nå frem til en mere sensitiv forholdemåde. Derudover udvikles der en forøget bevidsthed om egne udviklingsstøttende kommunikationspotentialer. Programmet er udviklet af to norske professorer i psykologi, Karsten Hundeide og Henning Rye. Det har i dag vundet stor udbredelse såvel i Skandinavien som internationalt.

Hent Artikel