Bliv certificeret relationsterapeut: 6 dages uddannelse med start d. 11. & 12. Februar 2021, 23. Marts, 22. April, 18. Maj & 18. Juni. Pris 8000,00 kr inkl. forplejning og litteratur. Små hold i Vodskov (nord for Aalborg).   - Unik uddannelse i observation, analyse og evaluering af kontakt, trivsel og tilknytning - Træning i brug af videosekvenser, Tilknytningslinealen og Trivselslinealen som redskaber til undersøgelse af barnets/den unges socioemotionelle kompetencer, også kaldet deltagelseskompetencer. Samspilsrummet er centrum for udvikling af sunde og følelsesmæssige relationer, som er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Forskningen har påvist, at mennesker fødes hyper-sociale, kontaktindstillede og med...

I anledning af uge 11 (Marte Meo uge til promovering af metoden) udbydes foredraget: Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt Af Jytte Birk Sørensen. Foredraget vil være med afsæt i min seneste bog af samme titel udkommet januar 2019. Der vil blive sat spot på følgende: Mentalisering contra medicinering – Marte Meo er en mentaliseringsmetode Fra individet til relationen; som den væsentligste analyseenhed Den udviklingsstøttende kontakt, som er defineret af Marte Meo principperne, som en mentaliserende tilgang både til forebyggelse og til behandling af mistrivsel og diagnosetrang. Ovenstående søges besvaret og begrundet gennem en skønsom blanding af ord og billeder. Hvor: KUC i Kolding (auditoriet) Hvornår: D. 12....

Dansk Marte Meo Center ønsker alle et lykkebringende nytår og masser af udviklingsstøttende kontakt. Der er med stor glæde, at jeg kan præsentere min nye bog, som hedder: ”Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt”. Den kan købes på Saxo eller bestilles hos boghandlerne, det er DBK, som distribuerer. Den forventes at være på lager senest d. 20. januar 2019. I bogen uddybes og begrundes  bl. a Tilknytningslinealen.  Den er udviklet af Allan Stevn Bach og mig. At fremme en sikker tilknytning hos børn, unge og mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har utrygge tilknytningsmønstre, er det ultimative mest udviklende og trivselsfremmende, vi...

Temadage med introduktion til brug af Trivselslinealen og Tilknytningslinealen tilpasses i forhold til ønsker og målgrupper. Det gælder for både brush up, terapeutuddannelse og grundforløb, at vi gerne kommer rundt i Danmark, hvis der samles et hold på 6 – 8 deltagere samt egnet lokale. Mail eller ring gerne. Læs mere om Tilknytningslinealen her Læs mere om Trivelseslinealen her...

Af Jytte Birk Sørensen, Cand. Scient. Soc. psyk. Og Marte meo supervisor   Marte meo er en metode, som fokuserer på samspillets udviklingsstøttende kræfter.  Marte meo betyder ved egen kraft, og referer til, at såfremt vi møder den enkelte bruger på sit udviklingsniveau, vil vi være iværksættere af udviklingsfremmende processer. Metoden er udviklet med afsæt i det nye spædbarnsparadigme, som bla har dokumenteret, at mennesket er et grundlæggende socialt væsen, og vi formes og udvikles i kontakten. Kontaktmåden og samspilsformen er hermed det mest vitale udviklingsrum, og får radikal indflydelse på brugernes livskvalitet. Den måde, andre møder os på og ikke mindst definerer...

Dansk Marte meo Center udbyder nu også ICDP-Brush-up. Det stækker sig over 4 dage fordelt på to moduler med to måneders interval. I den mellemliggende periode filmer deltagerne i egen praksis som efterfølgende analyseres og superviseres på kurset. ICDP-Brush-up 1.modul den 12 og 13 september indeholder: • Præsentation og erfaringsopsamling • Præsentation og uddybning at teorierne bag ICDP-programmet i forhold til relevante fagområder • ICDP som udviklingsstøttende samspilsprogram • ICDP som et mentaliseringsprogram • Supervision af egen praksis Brush-up 2.modul den 14 og 15 november indeholder: • Introduktion til videoanalyse af mikro-samspil • Supervision af eget samspil Pris for Brush-up er 5.ooo,-kr inklusiv morgenmad, frugt, kaffe, chokolader og snold. Underviser: Allan Stevn...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en fantastisk jul og et skønt nytår! Året, der gik, har på alle måder været et godt og spændende år med dejlige og berigende opgaver. Vi takker vore samarbejdspartnere for et givende samarbejde og kan kun ønske det fortsætter. Nyheder: Det nye år byder på flere interessante nyheder. Marte Meo supervisor, ICDP træner på alle niveauer og lektor i psykologi Allan Stevn Bach er nu på fuld tid aktiv engageret i Dansk Marte Meo Center, og vi glæder os til at skulle samarbejde mere, end vi tidligere har haft mulighed for. Vi kan nu tilbyde Marte Meo...

  Dansk Marte Meo Center ønsker alle en varm og dejlig sommer. Jeg er på 20. år dybt fascineret af samspillets helende kræfter og ikke mindst, hvordan Marte Meo metoden ved hjælp af få konkrete observerbare samspilselementer kan fremme sund udvikling, god trivsel og livskvalitet uanset alder, køn, etnicitet og diagnose. Dog kan jeg stadig undres over, at der ikke fokuseres mere på relation og mindre på præstation, når det gælder menneskers generelle trivsel og børns sunde udvikling og læringslyst. Men der blæser ”nye” vinde. Egmontfonden (2016) har udgivet en forskningsbaseret publikation kaldet ”En bedre start”, som centrerer sig om at fremme...