Temadage med introduktion til brug af Trivselslinealen og Tilknytningslinealen tilpasses i forhold til ønsker og målgrupper. Det gælder for både brush up, terapeutuddannelse og grundforløb, at vi gerne kommer rundt i Danmark, hvis der samles et hold på 6 – 8 deltagere samt egnet lokale. Mail eller ring gerne. Læs mere om Tilknytningslinealen her Læs mere om Trivelseslinealen her...

Af Jytte Birk Sørensen, Cand. Scient. Soc. psyk. Og Marte meo supervisor   Marte meo er en metode, som fokuserer på samspillets udviklingsstøttende kræfter.  Marte meo betyder ved egen kraft, og referer til, at såfremt vi møder den enkelte bruger på sit udviklingsniveau, vil vi være iværksættere af udviklingsfremmende processer. Metoden er udviklet med afsæt i det nye spædbarnsparadigme, som bla har dokumenteret, at mennesket er et grundlæggende socialt væsen, og vi formes og udvikles i kontakten. Kontaktmåden og samspilsformen er hermed det mest vitale udviklingsrum, og får radikal indflydelse på brugernes livskvalitet. Den måde, andre møder os på og ikke mindst definerer...

Dansk Marte meo Center udbyder nu også ICDP-Brush-up. Det stækker sig over 4 dage fordelt på to moduler med to måneders interval. I den mellemliggende periode filmer deltagerne i egen praksis som efterfølgende analyseres og superviseres på kurset. ICDP-Brush-up 1.modul den 12 og 13 september indeholder: • Præsentation og erfaringsopsamling • Præsentation og uddybning at teorierne bag ICDP-programmet i forhold til relevante fagområder • ICDP som udviklingsstøttende samspilsprogram • ICDP som et mentaliseringsprogram • Supervision af egen praksis Brush-up 2.modul den 14 og 15 november indeholder: • Introduktion til videoanalyse af mikro-samspil • Supervision af eget samspil Pris for Brush-up er 5.ooo,-kr inklusiv morgenmad, frugt, kaffe, chokolader og snold. Underviser: Allan Stevn...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en fantastisk jul og et skønt nytår! Året, der gik, har på alle måder været et godt og spændende år med dejlige og berigende opgaver. Vi takker vore samarbejdspartnere for et givende samarbejde og kan kun ønske det fortsætter. Nyheder: Det nye år byder på flere interessante nyheder. Marte Meo supervisor, ICDP træner på alle niveauer og lektor i psykologi Allan Stevn Bach er nu på fuld tid aktiv engageret i Dansk Marte Meo Center, og vi glæder os til at skulle samarbejde mere, end vi tidligere har haft mulighed for. Vi kan nu tilbyde Marte Meo...

  Dansk Marte Meo Center ønsker alle en varm og dejlig sommer. Jeg er på 20. år dybt fascineret af samspillets helende kræfter og ikke mindst, hvordan Marte Meo metoden ved hjælp af få konkrete observerbare samspilselementer kan fremme sund udvikling, god trivsel og livskvalitet uanset alder, køn, etnicitet og diagnose. Dog kan jeg stadig undres over, at der ikke fokuseres mere på relation og mindre på præstation, når det gælder menneskers generelle trivsel og børns sunde udvikling og læringslyst. Men der blæser ”nye” vinde. Egmontfonden (2016) har udgivet en forskningsbaseret publikation kaldet ”En bedre start”, som centrerer sig om at fremme...

Om at nærstudere mikroreguleringsprocesser 5 dages kursus i observation, analyse og evaluering af kontakt, trivsel og tilknytning. Kursusholder: Jytte Birk Sørensen   ”At stille skarpt på kontakt, trivsel og tilknytning” Det er både velkendt og veldokumenteret, at forebyggelse betaler sig (Heckmann). Vi kan nu ved hjælp af udvalgte videosekvenser af samspil få detaljerede informationer om barnets/børns trivsel og dominerende tilknytningsmønstre. Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu dokumenterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor skal vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt, trivsel og tilknytning. Det er relativt enkelt, da...

Det, der er godt for alle børn, er ekstra godt for børn fra psykosociale risikomiljøer. ”Børn befinder sig efterhånden fra en tidlig alder i forskellige sammenhænge uden for familien. Hvad kan miljøer som daginstitution og skole gøre for at støtte børn, der befinder sig i risikozonen? Ja i virkeligheden er det ganske enkelt. Det, der er godt for alle børn, er ekstra godt for børn i psykosociale risikomiljøer” (Broberg mfl. 2005, s. 85). Af Jytte Birk Sørensen, indehaver Dansk Marte Meo Center I dette kapitel vil jeg argumentere for og begrunde, hvorfor en udviklingsstøttende kontakt er altafgørende for at udvikle trivsel og mestring...

Dansk Marte Meo Center har udviklet en ny lineal, nu med fokus på barnets/borgerens dominerende tilknytningsmønster. Marte Meo metoden er dybt funderet i to-personers-psykologien og i tilknytningsteorien, idet metodens genstandsfelt er det relationelle miljø, som barnet/borgeren agerer i både hjemme og ude. ”Klienten” i metoden er samspillet mellem børn og forældre, lærere og elever, pædagoger og brugere, social og sundhedspersonale og demente, plejefamilier og anbragte børn og unge oma.. Formålet med en Marte Meo indsats er at fremme tryghed og tillid til både sig selv og andre og dermed udvikle et robust selvværd og sunde sociale kompetencer. Mønsterbryderforskningen har massiv...

Dansk Marte Meo Center (DMMC) udbyder 2-dages undervisning med omdrejningspunkt i at opnå kompetencer til at anvende Trivselslinealen i den pædagogiske praksis. Den kan anvendes indenfor børne- og unge området samt børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.    Kursus sted: Dansk Marte Meo Center, 9310 Vodskov (12 min. fra Aalborg) Datoer: 3. & 4. oktober 2016  Tilmelding via mail: jb@dmmc.dk eller nedenstående formular Telefon: +4561387187   Trivselslinealen Trivselslinealen er baseret på Daniel Sterns teori om udviklingen af socioemotionelle kompetencer, og den kan bruges til at observere og analysere på barnets/brugerens omfang af trivsel og mistrivsel. Trivselslinealen kan betragtes som et inkluderende redskab, hvor der sigtes mod...

Dansk Marte Meo Center ønsker alle et lykkebringende nytår; også meget gerne til kloden. Den og vi trænger til mere langsommelig kærlighed og omsorg. Mange tak til de mange skønne samarbejdspartnere i årets løb. Via følgende link kan du læse Dansk Marte Meo Center's nyhedsbrev.  Læs nyhedsbrevet her http://eepurl.com/ba-6tH...