Nyhedsbrev 2019

Dansk Marte Meo Center ønsker alle et lykkebringende nytår og masser af udviklingsstøttende kontakt.

Der er med stor glæde, at jeg kan præsentere min nye bog, som hedder: ”Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt”. Den kan købes på Saxo eller bestilles hos boghandlerne, det er DBK, som distribuerer. Den forventes at være på lager senest d. 20. januar 2019. I bogen uddybes og begrundes  bl. a Tilknytningslinealen.  Den er udviklet af Allan Stevn Bach og mig. At fremme en sikker tilknytning hos børn, unge og mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har utrygge tilknytningsmønstre, er det ultimative mest udviklende og trivselsfremmende, vi som omsorgspersoner kan gøre. Den udviklingspsykologiske forskning inkl. hjerneforskningen har dokumenteret, at det kun kan foregå gennem udviklingsstøttende samspil (Hart 2011, 2016, Perry, 2012, 2018, Siegel 2016).

Allan og jeg har udarbejdet et fem dages forløb med fokus på observation af udvikling, tilknytning og trivsel.  Kurset fordeles på henholdsvis to dage og efterfølgende en dag om måneden Forløbet tager afsæt i egen praksis, hvilket indebærer, at deltagerne videofilmer samspil fra egen praksis; gerne de børn og unge, som vækker størst bekymring.

Læs here her.

Vi tilbyder flere temadage/aftner med fokus på udviklingsstøttende kontakt, samspil, tilknytning, trivsel, resiliens, mønsterbrud, oma.. Hør gerne nærmere eller kom med ønsker.

Videooptagelser og tværfagligt samarbejde fremmer fag og tværfaglighed:

Vi er er blevet erfaringsinspireret af at bruge videooptagelser af samspil, som grundlag for tværfagligt samarbejde. Video viser optagelser af det virkelige barn fremfor et mentalt forestillet barn, som gør det muligt at mikroskopere barnet og den unges socioemotionelle kompetencer (Trivselslinealen) og udarbejde udviklingsprofiler og foranstalte udviklingsfremmende tiltag. Videooptagelser, som en vægtig informationskilde i det tværfaglige samarbejde, gør det muligt at tale om det specifikke barn, grupper af børn og unge ud fra forskellige faglige optikker og således kvalificere både faglighed og tværfaglighed hos de involverede. Vi skal kunne se, analysere, begrunde, evaluere og diskutere fagprofessioner, så foranstaltningen bliver til barnets/den unges bedste, og dermed iværksætte og optimere resiliens på alle niveauer. Professor Dion Sommer skriver om 10 hotte spots, som refererer til, at udviklingspsykologien er blevet så omfattende og komplekst, at det ikke kan stå alene. Vi skal have et interdisciplinært og udviklingsvidenskabeligt blik på børn og unges trivsel og mistrivsel, da disse processer er multikausale og ikke monokausale og følge kræver fler- og tværfaglige optikker (Sommer 2017, Sørensen 2019). Vi tilrettelægger forløb og efteruddannelse, som matcher ønsker og behov. Gælder alle faggrupper og målgrupper. At tværfagligheden udfordres dokumenteres i følgende rapport.

Læs mere her.