Nyhedsbrev julen 2017.

Dansk Marte Meo Center ønsker alle en fantastisk jul og et skønt nytår! Året, der gik, har på alle måder været et godt og spændende år med dejlige og berigende opgaver. Vi takker vore samarbejdspartnere for et givende samarbejde og kan kun ønske det fortsætter.

Nyheder:
Det nye år byder på flere interessante nyheder.
Marte Meo supervisor, ICDP træner på alle niveauer og lektor i psykologi Allan Stevn Bach er nu på fuld tid aktiv engageret i Dansk Marte Meo Center, og vi glæder os til at skulle samarbejde mere, end vi tidligere har haft mulighed for. Vi kan nu tilbyde Marte Meo terapeutuddannelse til flere, og vi kommer gerne ud lokalt, når der er samlet et hold på 6-8 deltagere.
Vi har købt rettighederne til at trykke og sælge to udgivelser: ”Støt mestring – bryd mønstre”. Bogen er stadig yderst aktuel i forhold til mønsterbrydning, negativ psykosocial arv, robusthed og resiliens. ”Dig, mig og OS – observation og analyse af kontakt og relationer”. Denne uddyber og begrunder teorierne i relationspsykologien med fokus på mikroreguleringsprocesserne.
Mikroregulering kan defineres som måder at være sammen på, altså på kontakt og samspil mennesker imellem, og udfolder kontaktbegrebet langt mere nuanceret end hidtil beskrevet. Forlaget hedder nu Dansk Marte Meo Center og kan købes hos DBK, dbk@dbk.dk og Saxo.

Brush up i både Marte Meo metoden og ICDP- programmet:
Vi holder flere brush up for uddannede Marte Meo terapeuter med fokus på teorierne bag metoden samt en grundig gennemgang af både Trivselslinealen og Tilknytningslinealen. Begge linealer er udviklet af Allan og Jytte. Linealerne er blevet fornemt modtaget og bruges nu i flere kommuner som analysegrundlag for observation af trivsel og mistrivsel, både hos børn, brugere og ikke mindst i personalets relationskompetencer. Vi kommer gerne ud og underviser i, hvordan de kan anvendes i praksis. I 2018 kan vi nu tilbyde brush-up i ICDP, som afpasses ønsker, behov mm..

Vi oplever en stigende efterspørgsel på videosupervision, hvor vi med afsæt i videooptagelser udarbejder en grundig udviklingsprofil af barnets/borgerens/ brugerens socio-emotionelle kompetencer og udviklingsbehov med efterfølgende udviklingsmuligheder for omsorgspersonalet. Vi er specialiseret i alle målgrupper og faggrupper. Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger på, hvordan en dybdegående mikroanalyse af samspillet kan føre til bedre trivsel og livskvalitet hos både brugere og omsorgspersoner. Desuden sker der en markant faglig kvalificering af personalets relations-psykologiske viden. Både Marte Meo og ICDP er udsprunget af to-personerspsykologien, hvor kontakten og samspilskvaliteten har essentiel betydning for udvikling, trivsel og læring.

Marte Meo ugen (uge 11 – 2018):
Vi tilbyder to gratis oplæg i Viborg Kommune. Et oplæg for forældre og familieliv, som bliver et aften-arrangement. Et oplæg som går i dybden med betydningen af en udviklingsstøttende kontakt med fokus på forskellige målgrupper og faggrupper.

Jytte Birk Sørensen holder et oplæg i Herning i samarbejde med Gitte Henriksen. Se alle arrangementer på Marte Meo foreningens hjemmeside.

Nordisk Marte Meo Kongres på Færøerne maj 2018:
Vi er inviteret til at være oplægsholdere og glæder os meget. Allan holder oplæg om ”Mentalisering” og Jytte om ”Fra konflikt til kontakt”. Sidst nævnte er ligeledes titlen på en bog, som udkommer i 2018, som er et opgør og oprør mod den stigende diagnosticering af børn og unge, hvor vores erfaringer viser, at det kan være samspilsbetinget, altså relationelt fremfor individuelt.
En lille appetitvækker på bogen kan læses i: ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift ” nr. 5/6, dec. 2017 i artiklen ”Kontakt i teori og praksis – at arbejde med mennesker er at arbejde med kontakt” af Jytte Birk Sørensen.

TOPI (Tidlig opsporing af indsats), Opsporing af udsatte børn og unge:
Dansk Marte Meo Center er engageret af Seminar.dk/Socialstyrelsen og skal ud i flere kommuner og undervise sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, socialrådgivere og psykologer i observation og analyse af trivsel og mistrivsel. Gennem teoretiske oplæg og videoklip af samspil uddyber vi elementerne i TOBI, Trivselslinealen og Tilknytningslinealen. Vi glædes over, at den relationelle tilgang til børn efterspørges i et stigende omfang. Det samme er ved at ske i forhold til mennesker med demens og borgere med nedsat psykisk funktionsniveau.