Dansk Marte Meo Center

Dansk Marte Meo Center (DMMC), er en selvstændig konsulentvirksomhed, der med udgangspunkt i Marte Meo metoden, tilbyder blandt andet terapeutuddannelse, supervision, temadage.

 

Marte Meo er en videoanalysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende potentialer. Metoden har med udgangspunkt i moderne udviklingspsykologi udviklet fem konkrete iagttagelige kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil. Metoden kan anvendes på alle typer af relationer og samspil, herunder mennesker med problemskabende adfærd og mennesker med demens. Marte meo betyder ved egen kraft, og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil. Marte meo metoden er funderet i samspilsanalyser fra det tidlige mor-barn samspil, som er kendetegnet ved at være respekterende og anerkendende i forhold til barnets behov og initiativer. Elementerne i det tidlige samspil kan generaliseres ud på udviklings- og læringsprocesser i almindelighed, hvor de professionelles/forældres udviklingsstøttende samspil får vital betydning for barnets/brugerens selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.