Artikel om Marte Meo – en metode til observation og analyse af kontakt

Kategori:
Beskrivelse

Samspilsrummet er arnestedet for udvikling af sunde følelsesmæssige relationer, som nu doku- menterbart og livslangt er grundlaget for sund udvikling, god trivsel og for kompetenceudviklingen generelt. Derfor må vi kvalificere vore observationer af og viden om kvalitativ god kontakt og samspil. Det er relativt enkelt, da vi i dag ved hjælp af videooptagelser af samspil har fået oplagte muligheder for netop at indfange, analysere og vurdere på en specifik relations udviklingsstøtten- de indhold. Denne enkle samspilsenhed:1 initiativ, respons og reaktion giver mikro informationer omsorgspersonernes tilbagemelding til barnet og hermed betingelserne for dets selvudvikling. I disse responser ligger uvurderlige oplysninger om relationen til det specifikke barn, tilknytnings- kvalitet, menneske- og udviklingssyn, omsorgs- og opdragelsespraksis og pædagogik.