Kontakt som PN medicin

Kategori:
Beskrivelse

Denne artikel vil med afsæt i Marte Meo metoden uddybe, hvordan en udviklingsstøttende kontakt kan vedligeholde kompetencer og livskvalitet hos mennesker med en moderat til meget svær senhjerneskade; her tænkes specielt på mennesker i fase 4 tilbud, som Henrik ovenfor. Det vil sige, at der fokuseres på mennesker, som efter afsluttet behandling i Sundhedsvæsenet er berettiget til et specialiseret botilbud efter Servicelovens bestemmelser.

Marte Meo er en kontakt- og samspilsmetode, som grundet systematisk brug af videooptagelser af samspil tilbyder suveræne redskaber til at observere, analysere og vurdere kvaliteten af den kontakt, brugeren2 tilbydes. Vi får i detaljen vægtige informationer om måden, vi er sammen på, og dermed et mikroanalytisk indblik i brugernes vigtigste udviklingsrum, nemlig samspilsrummet.