Marte Meo Supervison

Marte Meo metoden er meget velegnet til at supervisere personalesamarbejde i en institution. Der lægges altid vægt på at kvalificere det fremtidige samarbejde.

Form

Består af 5-6 dage fordelt over 6-7 måneder, hvor hele personalegruppen deltager.

Indhold

Supervisor består dels af undervisning i interaktions og relationspsykologi samt supervision af institutionens praksis baseret på analyser af videooptag af almindelige dagligdagssituationer. Typiske områder for supervision:

  • Udarbejdelse af handlingsplaner
  • Supervision af egen praksis
  • Supervision af samarbejde
  • Supervision af forældresamarbejde
  • Supervision af undervisning
  • Supervision af omsorgskvaliteten i forhold f.eks. demente eller udviklingshæmmede
  • Supervision af særlig vanskelige/voldelige/selvdestruktive klienter
  • Supervisionen vil altid tage udgangspunkt i en grundig analyse af videooptagelser fra egen praksis.