Temadag om Marte Meo metoden

Marte meo betyder “ved egen kraft”, og referer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem udviklingsstøttende samspil. Marte meo metoden er funderet i samspilsanalyser fra det tidlige mor-barn samspil, som er kendetegnet ved at være respekterende og anerkendende i forhold til barnets behov og initiativer. Elementerne i det tidlige samspil kan generaliseres ud på udviklings- og læringsprocesser i almindelighed, hvor de professionelles/forældres udviklingsstøttende samspil får vital betydning for barnets selvværd, selvstændighed, socialitet og læringslyst.

 

Marte meo metoden kan betragtes fra flere vinkler:

  • Den repræsenterer et menneske-og udviklingssyn som baserer sig på nyere udviklingspsykologiske teorier samt de dannelseskriterier som er formuleret i Servicelovens bestemmelser for, hvilke kompetencer vi som professionelle skal støtte barnet/brugeren i at udvikle og mestre.

 

  • En kommunikationsmetode, som baserer sig på 5 udviklingsstøttende principper, som definerer en udviklingsstøttende kontakt og samspil.

 

  • En supervisionsmetode/vejledningsmetode som giver mulighed for at arbejde systematisk og målrettet med et barn/gruppe af børn, som har særlige behov. Det kan være manglende koncentration og sprog, selvværds- og socialitetsproblematikker, manglende vitalitet og nysgerrighed, aggressiv eller antisocial adfærd, mm.

 

  • En analysemetode, som grundet anvendelsen af videooptagelser er særdeles velegnet til at lave udviklingsprofiler på den enkelte barn, som sikrer, at vi som professionelle matcher udviklingsniveau og støtter mestring.

Temadagen vil tage afsæt i ovennævnte fokusfelter og gennem teoretiske oplæg og videoanalyser søge at give et dækkende og forhåbentlig inspirerende indblik i Marte meo metodens univers.

 

Andre Temadage:

  • Temadage indenfor samtlige målgrupper med fokus på kontakt, samspil, tilknytning og trivsel i teori og praksis.

 

  • Trivsels- og tilknytningsanalyser af børn, brugere og borgere, specialiseret i udagerende og problemskabende adfærd.

 

  • Videosupervision indenfor alle mål-og faggrupper.

 

Oplægsholder:

Jytte Birk Sørensen

Cand. Scient. Soc. Psyk., lektor i psykologi, Marte meo supervisor og forfatter til flere fagbøger, her iblandt; Marte meo metodens teori og praksisStøt mestring – bryd mønstre mf. Jytte Birk Sørensen har en årelang og alsidig erfaring med Marte meo metoden. Se mere